Snowhill.cz - Kamenec - Jablonec nad Jizerou - Podmínky soutěže

cs en de pl
Mimo provoz

Podmínky soutěže

Podmínky soutěže:


Spotřebitelská soutěž – Vyhraj permanentku
Snowhill a.s.
Revoluční 13, Praha 1, 110 00
Organizátorem a pořadatelem veřejné soutěže je obchodní společnost Snowhill a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 13, IČ: 26737043 (dále jen Snowhill), která jako organizátor vyhlašuje veřejnou spotřebitelskou soutěž  Vyhraj permanentku.

 


1. Předmět spotřebitelské soutěže


Předmětem spotřebitelské soutěže je účast na soutěži ve formě instalace zdarma SW aplikace Snowhill do chytrého telefonu či tabletu soutěžícího, který v menu aplikace zvolí „Soutěž“ a rozehřátím imitace námrazy na obrazovce svého zařízení zjistí, zda se stal výhercem cen popsaných níže.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly.

 


2. Trvání soutěže


Spotřebitelská soutěž probíhá v době od 24. prosince 2015 do ukončení lyžařské sezony 2015-16 v areálech Snowhill (uvedeno na www.snowhill.cz).

 


3. Účastníci soutěže


Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která splní podmínky této soutěže (dále také "účastník" nebo "soutěžící"). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni v případě převzetí výhry (uplatnění kuponu), být za doprovodu zákonného zástupce, jež je schopen svým dokladem prokázat jejich totožnost. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit i opakovaně, avšak vždy po splnění všech podmínek.
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož ani osoby s těmito osobami příbuzné. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

 

 

4. Ceny a výhry


Hlavní cena:
1xdenně (po dobu trvání soutěže) jednodenní (celodenní) permanentka do libovolného skiareálu Snowhill
Výherci budou určeni na základě času spuštění hry v aplikaci a jeho shody s časem aktivace hlavní výhry.  Čas aktivace hlavní výhry je určován na každý den algoritmem generovaným na serveru hry a není hráčům znám. Soutěžící, jež spustí hru v aplikaci jako první po čase aktivace hlavní výhry, se stává výhercem. Každý účastník se může stát výhercem hlavní ceny vícekrát.
Další ceny:
5xdenně (po dobu trvání soutěže) plastová škrabka na sníh Snowhill
Výherci budou určeni na základě času spuštění hry v aplikaci a jeho shody s časem aktivace výhry.  Čas aktivace výhry je určován na každý den 5x, a to algoritmem generovaným na serveru hry a není hráčům znám. Soutěžící, jež spustí hru v aplikaci po čase aktivace výhry jako první, se stává výhercem. Každý účastník se může stát výhercem hlavní ceny vícekrát.

 


5. Princip a podmínky soutěže, doručení výher


Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, ale hlavní nebo další ceny může vyhrát jen jednou denně.
Výhry - hlavní a další ceny si soutěžící výherce může vyzvednout na libovolné pokladně ve skiareálech Snowhill a to nejpozději do konce lyžařské sezony 2015-16 (uvedeno na www.snowhill.cz). A to na základě předložení kuponu výhry s platným výherním kódem a své identifikace (občanský průkaz či pas). Kupon na výhru (ve formě stránky v aplikaci) nalezne výherce v aplikaci ve svém zařízení, na kterém ji vyhrál. V případě výhry je soutěžící aplikací požádán o sdělení svého jména a příjmení, nímž je přidělen jedinečný výherní kód. V případě získání výhry souhlasí soutěžící s tím, že poskytne pořadateli soutěže své osobní údaje (jméno, příjmení, email nebo telefon) pro účely vypořádání výher. Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoli jiné plnění. Pořadatel nemá vůči účastníkům soutěže jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele, než která jsou uvedena v těchto pravidlech. Tato pravidla veřejné soutěže upravují úplně a jasně spotřebitelskou soutěž „Vyhraj permanentku" a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže. Ceny nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné dárky. Účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit. Dotazy pište na adresu:  snowhill@snowhill.cz

 


6. Zpracování osobních údajů


Snowhill těmito pravidly informuje soutěžící, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení budou spravovány a zpracovány Snowhill v elektronické formě pro účely této soutěže (zejména pro účelyorganizace soutěže) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži je soutěžícím dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou. Soutěžící souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen byly jeho jméno, příjmení, zveřejněny na webových stránkách ww.snowhill.cz a Facebook profilech lyžařských areálů Snowhill v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení soutěže. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Snowhill a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Snowhill, čímž bude vyloučen z další účasti na soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

 

 

7. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, nahradit nebo změnit ceny, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.snowhill.cz. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky proti regulérnosti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže nebo na informační email snowhill@snowhill.cz. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Aktualizováno 25.11.2015
Mediální partneři
Partneři
Spolupracujeme

Snowhill a.s.

Karla Tomana 47/4
Hradec Králové,500 03

SKI AREÁL HERLÍKOVICE s.r.o.

Za Řekou 370
Vrchlabí,543 02

SKI AREÁL KAMENEC s.r.o.

Jablonec nad Jizerou 238
Jablonec nad Jizerou,512 43

SKI AREÁL ŠACHTY s.r.o.

Lyžařská 379
Vysoké nad Jizerou,512 11

SKI AREÁL KOZINEC

Jablonec nad Jizerou 238
Jablonec nad Jizerou,512 43

SKI AREÁL KAŠPERSKÉ HORY

Na Prádle 71
Kašperské Hory,314 92

50°42'5.115"N15°25'23.219"E